VÒNG QUAY HEADSHOT

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Lượt Quay Gần Đây

Tên Phần thưởng Thời Gian
Locdantoc Thêm Lượt 4 phút trước
Locdantoc 9999 Kim Cương 3 phút trước
Tuankhanhsang77 5000 Kim Cương 6 phút trước
Tuankhanhsang77 1000 Kim Cương 6 phút trước
Huy Phát 500 Kim Cương 8 phút trước
Quý Nguyễn Thêm Lượt 9 phút trước
Ko Tên Thêm Lượt 11 phút trước
Nguyễn Hoàng Long 500 Kim Cương 12 phút trước
Nguyễn Hoàng Long Suýt Trúng Headshot Nhận Kim Cương Ngẫu Nhiên 12 phút trước
Heo Đỗ 1000 Kim Cương 13 phút trước
Hoài Trần Thêm Lượt 15 phút trước
Djokovic Dang 500 Kim Cương 16 phút trước
Djokovic Dang 5000 Kim Cương 16 phút trước
Shshsh 9999 Kim Cương 17 phút trước
Ác Quỷ Suýt Trúng Headshot Nhận Kim Cương Ngẫu Nhiên 19 phút trước