Vòng Quay Long Tộc

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Lượt Quay Gần Đây

Tên Phần thưởng Thời Gian
Hữu Nhật 20 Kim Cương 1 phút trước
Nguyễn Huy Thành 350 Kim Cương 2 phút trước
Helter Nguyen 20 Kim Cương 3 phút trước
trankhoilinh 1000 Kim Cương 5 phút trước
trankhoilinh 7000 Kim Cương 5 phút trước
trankhoilinh 3000 Kim Cương 5 phút trước
Chẻo Ngọc Hải 3000 Kim Cương 7 phút trước
Chẻo Ngọc Hải 3000 Kim Cương 6 phút trước
Huy890 250 Kim Cương 7 phút trước
La Ngu Toi 3000 Kim Cương 9 phút trước
Quý Bạch 20 Kim Cương 10 phút trước
Quý Bạch 3000 Kim Cương 10 phút trước
Trung 3000 Kim Cương 11 phút trước
Nguyễn Pro 3000 Kim Cương 12 phút trước
q_bao13 250 Kim Cương 13 phút trước